Aktuellt i Örebro

 • Biokvällen

  I onsdags den 1 februari arrangerade vi biokväll för våra medlemmar. Det blev en lyckad tillställning där nästan 300 medlemmar fick information om vårt nya avtal, HÖK 16 samt om Vårdförbundets kongress.

 • Politiska aktiviteter i avdelningen

  Att möta beslutsfattande politiker ser vi i avdelningen som ett av de allra viktigaste verktygen för att kunna påverka och sprida vår politik. Under 2016 har vi haft olika forum för att träffa region och kommunfullmäktige, både enskilda möten partivis, och i andra sammansättningar med enskilda politiker.

 • Inbjudan till förtroendevaldaträffar

  I slutet av mars anordnar vi årets första eftermiddagsträffar för er som är förtroendevalda på arbetsplatsen.

 • Chef, se hit!

  Är du en av våra chefsmedlemmar? Då är du en mycket viktig medlemsgrupp för Vårdförbundet! Får du våra nyhetsbrev som är riktade enbart till chefer? Om inte så behöver du uppdatera dina uppgifter i vårt medlemsregister! Skynda, så du inte missar någon viktig information eller en spännande inbjudan!

 • Varför sociala medier?

  Mycket av det fackliga arbetet handlar om att försöka påverka, synliggöra och sprida information. Från att ha förmedlat sig via röksignaler och morse så har vägen att kommunicera utvecklats i en rasande takt. Numera är sociala medier lika vedertaget som det tryckta ordet och vi ser en stor fördel med att använda oss av Facebook, blogg, Twitter och Instagram som verktyg.

 • Avdelning Örebros årsrapport 2016

  Varje år skriver Vårdförbundets 21 lokalavdelningar en årsrapport. Årsrapporten är en summering och utvärdering av verksamheten i avdelningen. Nu kan du ta del av avdelning Örebros årsrapport för 2016.

 • Stipendieutdelning till bästa C-uppsats

  Den 13 januari tog ett härligt gäng sjuksköterskestudenter examen. Vi var på plats för att dela ut stipendium för bästa C-uppsats.

 • Inbjudan till biokväll

  Den 1 februari öppnar vi portarna till årets biokväll. I år visar vi den kritikerrosade filmen "Jag, Daniel Blake".

 • Certifierad utbildning för fötroendevalda

  Utbildningar 2017 för dig som ny förtroendevald!

  Nu kan du som är ny förtroendevald anmäla dig till introduktionsdag och grundutbildning för 2017.

 • Politikermöte med Socialdemokraterna

  Höstens politikermöten

  Hösten har bjudit på politikerträffar då vi mött region- och kommunpolitiker partivis. Den hetaste frågan är kompetensförsörjning, men vi har också hunnit prata lön, ledarskap, organisation och specialistutbildning.