Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Sänkt veckoarbetstid för dig som arbetar i Landstinget Blekinge

Från nästa schemaperiod eller senast den 1 september kommer du att få kvot för hela ditt nattpass. Detta avtal gäller istället för det centrala avtalet (HÖK 16) som gäller från 1 april.

  • För dig som arbetar rotation där 20 % av din arbetstid är förlagd till dag och kväll, kvoteras hela nattpasset med kvoten 1,41  vilket innebär att varje arbetad timma är värd 1,41 timmar.
  • För dig som har en veckoarbetstid på 40 timmar eller 38 timmar och 15 minuter och arbetar  enstaka nattpass, kvoteras hela nattpasset med kvoten 1,41 vilket innebär att varje arbetad timma är värd 1,41 timmar.
  • För dig som har en veckoarbetstid på 40 timmar eller 38 timmar och 15 minuter och har arbetspass som sträcker sig minst till kl 02.00 men inte omfattar hela natten, kvoteras passet med 1,41  vilket innebär att varje arbetad timma är värd 1,41 timmar.

 

 

Vårdförbundet och landstinget Blekinge vill med detta avtal skapa förutsättningar för att du och dina kollegor skall få ett långsiktigt hållbart arbetsliv genom att ge möjlighet till vila och återhämtning i nära anslutning till nattarbete.

Det finns naturligtvis många fler delar än nattarbetet som behövs för att orka arbeta ett helt yrkesliv, därför fortsätter vi nu vårt gemensamma arbete för att identifiera och hitta åtgärder för dessa.

Har du frågor kring hur detta berör dig eller din arbetsplats hör av dig till den som är förtroendevald på din arbetsplats. Du kan också prata med din chef som har mer information kring detta.

Hälsningar Styrelsen avdelning Blekinge

 

Nuvarande huvudavtal, Huvudöverenskommelse 16 (HÖK 16), gäller från 2016-12-01 till och med 2019-03-31. Avtalet har ingen fastställd garanterad lönenivå utan bygger på en fortsatt utveckling av den lokala lönebildningen och en tydligare koppling mellan kunskap, resultat och lön.

Kollektivavtal för kommun, landsting och region

Den 1 april får alla som arbetar rotation och ständig natt inom landsting och region samt anställda på rotation inom kommuner mer tid för vila och återhämtning. Då börjar nämligen de sänkta veckoarbetstidsmåtten i det centrala avtalet med SKL att gälla.

Sänkt veckoarbetstid från 1 april
 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -