Förtroendevald i Blekinge

Som förtroendevald i Vårdförbundet har du ett viktigt uppdrag. Du har ett stort inflytande både på din arbetsplats och i Vårdförbundet.

Tillsammans med medlemmarna på din arbetsplats har du möjlighet att påverka i frågor som rör arbetsmiljö, villkor och vårdens utveckling. 

Här har vi samlat värdefull information som du som förtroendevald har nytta av i ditt uppdrag.

Välj förtroendevald på arbetsplatsen

 

Övriga viktiga dokument och länkar för dig som är förtroendevald