Student

Manlig student som sitter vid skolbänk och gör tummarna upp mot kameran

2018-09-06

Karriärkväll

Vi bjuder in dig som är student och medlem i Vårdförbundet till en karriärkväll där vi hjälps åt att förbereda dig inför din kommande karriär!

Under kvällen pratar vi bland annat om CV, lön, anställningsprocess och intervju.
Är det något annat du vill att vi tar upp? Hör av dig gärna till oss.

Vi bjuder på fika under mötet.

Är du inte medlem men vill vara det? Fyll i medlemsansökan eller ring Vårdförbundet Direkt, tfn 0771-420 420.

Du anmäler dig via Aktivitetsportalen. Datum 15 oktober kl 17.30-19.00.

Styrelsen avdelning Blekinge hälsar dig varmt välkommen!

_______________

 2018-09-06

Besök hos sjuksköterskestudenter på Blekinge tekniska högskola

Vårdförbundet avdelning Blekinge har varit ute på BTH och välkomnat nya sjuksköterskestudenter de två senaste veckorna. Vill du också bli medlem så prata med oss nästa gång vi ses på BTH eller ring Vårdförbundet Direkt, tfn 0771-420 420. För att se vad som händer i avdelningen rekommenderar vi dig att följa oss på Facebook: Vårdförbundet avdelning Blekinge och/eller instagram: vfblekinge.

________________

2016-10-31

Vi bjuder in dig som är student och medlem i Vårdförbundet till en karriärkväll där vi hjälps åt att förbereda dig inför din kommande karriär!

Under kvällen pratar vi bland annat om CV, lön, anställningsprocess och intervju.
Är det något annat du vill att vi tar upp? Hör av dig gärna till oss.

Vi träffas den 28 november mellan ca kl 17.30 och 19.30 på Vårdförbundets kansli i Karlskrona, Västra Vittusgatan 4.
Vi bjuder på fika under mötet.

Är du inte medlem men vill vara det? Fyll i medlemsansökan eller ring Vårdförbundet Direkt, tfn 0771-420 420.

Styrelsen avdelning Blekinge hälsar dig varmt välkommen!

____________

2016-10-21

Vårdförbundet avdelning Blekinge delar varje år ut ett stipendium till sjuksköterskestuderande vid Blekinge Tekniska Högskola. Stipendiesumman är 10 000 kr och utgör en belöning för ett väl genomfört examensarbete inom ämnesområdet omvårdnad.

På årsmötet den 6 oktober 2016 korades två stipendiater för bästa C- och D-uppsats.

Stipendium för bästa C-uppsats 2015 Sjuksköterskors upplevelse av stress relaterad till deras arbetsmiljö tilldelades Jenny Laursen med motiveringen att ”uppsatsen belyser på ett förtjänstfullt sätt det högaktuella ämnet arbetsmiljö och stress för sjuksköterskor. Studiens publicering ligger rätt i tiden, vilket också visade sig när arbetsmiljöverket utkom med sin nya författning om arbetsmiljö i april 2016.

Uppsatsen ger en ökad förståelse för svårigheterna i att ge en god vård och att arbeta personcentrerat i en stressfylld miljö. Den påvisar också hur stress bidrar till ohälsa även hos sjuksköterskorna själva.

Studien kan med fördelas användas som verktyg i arbetet med att bättre förstå och arbeta mot en bättre arbetsmiljö.”

Stipendium för bästa D-uppsats 2015 Skolsköterskans erfarenhet av att identifiera barn och ungdomar med psykisk ohälsa tilldelades Linda Georgio med motiveringen att ” uppsatsen belyser skolsköterskans roll i att identifiera psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Den beskriver hur en väl fungerande och god samverkan med läraren och elevhälsoteamet bidrar till tidig identifiering av elever med psykisk ohälsa. Den beskriver också hur skolsköterskorna behöver vara en synlig och tillgänglig gestalt för eleverna genom att vistas i elevens naturliga miljö antingen i klassrummet eller ute på rasterna.

Studiens resultat kan med fördel användas för att utveckla metoder som identifierar psykisk ohälsa hos alla som arbetar med barn och ungdomar på t ex skolor, fritidshem och primärvård.”

Styrelsen avdelning Blekinge önskar Jenny och Linda all lycka i framtiden!


På bilden: Maria Laursen tilldelas utmärkelsen av Carina Holgersson och Jonas Ekestubbe, studentansvariga styrelseledamöter 


På bilden: Linda Georgio tilldelas utmärkelsen av Carina Holgersson och Jonas Ekestubbe, studentansvariga styrelseledamöter 

 ____________

20016-08-26

Det är alltid lika inspirerande att möta och välkomna nya blivande sjuksköterskor på Blekinge Tekniska Högskola.
I Augusti har vi hälsat på de ca 100 nya sjuksköterskestudenterna och informerat om Vårdförbundet.

Vi kommer inom kort att skicka våra nyaste medlemmar ett välkomstmail där ni hittar mer nyttig information. Tveka inte att höra av er till oss!

 ____________

Nya blivande kollegor!

Under januari månad hann vi med att välkomna många nya medlemmar från de ca 95 nya sjuksköteskestudenterna på Blekinge Tekniska Högskola.

Ni har valt ett fantastiskt yrke och kommer ha en lika fantastisk arbetsmarknad full av möjligheter som väntar på er!

Vi är såklart med er under resans gång.

Åter igen, Välkomna!

________________

T6 examen

Nytt år och nya möjligheter! Så är verkligen fallet för de ca 60 nyblivna sjuksköterskorna från Blekinge Tekniska Högskola som nu påbörjar sina karriärer efter 3 års studier!
Varmt välkomna som kollegor till ett fantastiskt viktigt, roligt och utmanande arbete!

___________

Studentansvariga

Lokala studentansvariga från Vårdförbundets avdelning i Blekinge är Jonas Ekestubbe tillsammans med Carina Holgersson. Vi försöker finnas på Blekinge Tekniska Högskola varje tisdag mellan 11-14 för att svara på era frågor. När vi inte är hos er har vi till vår hjälp Amanda Johansson som är vår studentrepresentant. Hon går just nu i termin 5.

Nationellt är Anna-Karin Ulander tillsammans med Sara Both studenthandläggare.

Student