Stipendium för kandidat- och magisteruppsats

Vårdförbundet avdelning Blekinge delar varje år ut stipendium på 5000 kr till en kandidat- och en magisteruppsats med syfte att främja forskning, ny kunskap och utvecklingen av hälso- och sjukvård.

Prioriterade ämnen för uppsatsen är Personcentrerad vård, Jämlik hälsa och vårdens ledning och styrning.

Kriterier för ansökan av Vårdförbundet avdelning Blekinges stipendium för kandidat-och magisteruppsats

  • Godkänd kandidat- och magisteruppsats av lärosätet
  • Medlem i avdelning Blekinge
  • Ansökningar kan lämnas in till och med sista juni, samma år som examensdatum
  • Styrelsen beslutar om stipendium i september
  • Stipendium delas ut på årsmötet i oktober
  • Vid ansökning godkänner författaren/författarna att Vårdförbundet avdelning Blekinge  använder uppsatsen i kunskapsspridande syfte
  • Om uppsatsen utförs av flera medlemmar delas stipendiesumman lika mellan dem.

Styrelsen kan avstå från att besluta om att utdela stipendium om särskilda skäl finns vilket då ska motiveras i styrelseprotokoll. Beslutet går ej att överklaga.

Förklaring: Vid fler än en medlem/författare lämnar alla sina uppgifter på samma ansökningsblankett. Om en uppsats har flera författare men bara en är medlem kommer eventuellt stipendium tillfalla medlemmen.

Ansökningsblankett

Information (utskriftsvänligt)

Skicka ansökan samt uppsats till:
Epost: info.blekinge@vardforbundet.se eller
Post: Vårdförbundet avdelning Blekinge, Västra Vittusgatan 4, 371 34 Karlskrona

Vid frågor ring: 0455-30 29 85 eller 0725 80 61 29

 

Stipendier 2019