Vi har utsett årets stipendiater!

Vårdförbundet avdelning Blekinge delar varje år ut stipendium på 5000 kr till en kandidat- och en magisteruppsats med syfte att främja forskning, ny kunskap och utvecklingen av hälso- och sjukvård. Nu har vi utsett årets vinnare!

Kandidatuppsats

Från tabu till holism: Sjuksköterskors upplevelse av samtal om sexualitet med patienter
- en integrativ litteraturöversikt 

Av Viktória Németh & Helga Törneryd 

Uppsatsen koras med motiveringen  

Uppsatsen ger en inblick i komplexiteten av den personcentrerade vården. Den belyser vikten av rätt förutsättningar och rätt använd kompetens för att kunna erbjuda en helhetstänkande vård, där även sexualitet ses som en del av människan. Att skapa relation till patienten och ha kunskap kring ämnet visar sig vara viktiga aspekter för att kunna erbjuda en god och personcentrerad vård.

Uppsatsen inspirerar till reflektion kring vikten av kontinuitet inom vården, något som är ledande för framtidens hälso- och sjukvård. 

Läs uppsatsen här!
Från tabu till holism: Sjuksköterskors upplevelse av samtal om sexualitet med patienter

 

Magisteruppsats

Ögonsjuksköterskans uppfattning av telefonrådgivning på ögonmottagning

 Av Marlene Frideryd & Theres Fransson 

Uppsatsen koras med motiveringen 

För att den genom valt ämne inte bara ger värdefull kunskap kring telefonrådgivning inom ögonsjukvården utan ger reflektioner som kan ha betydelse även inom andra delar av hälso- och sjukvården. 

Uppsatsen visar på hur svårt och komplext det är med telefonrådgivning. Vikten av rätt kompetens och relationen till patienten ses som två viktiga faktorer för att underlätta för ögonsjuksköterskan vid telefonrådgivning. Kunskapen kan ge ökade möjligheter för reflektion och planering kring telefonrådgivning inom flertalet verksamheter.   

Läs uppsatsen här!
Ögonsjuksköterskans uppfattning av telefonrådgivning på ögonmottagning


Vi önskar dem stort grattis och fortsatt lycka till!

Är du nyfiken på att söka ett stipendium? -Läs mer här!