Årsmöte 2020

Välkommen till årsmöte i avdelning Blekinge! Torsdag den 8 oktober går årets möte av stapeln, mer information kommer att läggas upp fortlöpande på denna sidan. Formell kallelse kommer att skickas ut till alla medlemmar senast 14 dagar före mötet. Styrelsen hälsar alla medlemmar varmt välkomna!