Vi önskar alla medlemmar en god fortsättning på det nya året!

Nu finns många av årets aktiviteter tillgängliga i aktivitetsportalen så anmäl dig redan nu för att försäkra dig om en plats.

Se vilka utbildningar som finns tillgängliga via aktivitetsportalen

Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete detta år och hoppas att vi träffas under våra utbildningar och aktiviteter. Påminn även dina kollegor/studiekamrater att se över vårt utbud och anmäla sig.

Kontakta gärna avdelning Blekinge om du har frågor eller funderingar. Du når oss på info.blekinge@vardforbundet.se

Tillsammans är vi starka!