Stipendium

Vårdförbundet avdelning Blekinge delar varje år ut stipendium på 5000 kr till en kandidat- och en magisteruppsats med syfte att främja forskning, ny kunskap och utvecklingen av hälso- och sjukvård.

 

Prioriterade ämnen för uppsatsen är Personcentrerad vård, Jämlik hälsa och vårdens ledning och styrning. 

Information om våra stipendium