Grattis alla Skyddsombud!

Tre leende kvinnor

Vi firar skyddsombudens dag för att uppmärksamma och synliggöra deras viktiga uppdrag. Skyddsombuden arbetar för att utveckla en bra arbetsmiljö, det gäller både den sociala och organisatoriska arbetsmiljön. De vakar över att arbetsgivaren uppfyller kraven i arbetsmiljölagen. Skyddsombuden kan begära att arbetsgivaren genomför åtgärder för att åstadkomma en bra arbetsmiljö

Skyddsombuden ska delta vid planering av nya eller ändrade lokaler, arbetsprocesser, arbetsmetoder eller omorganiseringar.

Skyddsombudet har också möjlighet att vända sig till Arbetsmiljöverket om de anser att arbetsgivaren inte följer reglerna i arbetstidslagen om övertid, extra övertid och nödfallsövertid.

Saknar du ett skyddsombud på din arbetsplats? - hör av dig till oss på Vårdförbundet avdelning Blekinge för att höra hur ni kan gå till väga. Skyddsombud med facklig tillhörighet ger den bästa arbetsmiljön, visar forskning.