Grattis alla röntgensjuksköterskor!

röntgensjuksköterska

Det var den 8 november 1895 som Wilhelm Röntgen gjorde den upptäckt som kom att både revolutionera sjukvården och ge honom ett Nobelpris. 123 år senare firas Röntgensjuksköterskans dag över hela världen.

Var det osäkert om din fot var bruten? Hade ditt barn lunginflammation? Har du råkat ut för diskbråck eller gjort mammografi?

Varje år utförs ca 5,5 miljoner röntgenundersökningar i Sverige. Majoriteten av dessa utförs av legitimerade röntgensjuksköterskor. Denna yrkesgrupp är nyckelpersoner för att säkra strålningssäkerheten för patienten, det vill säga att den som undersöks inte utsätts för mer strålning än vad som är absolut nödvändigt. Röntgensjuksköterskan har en aktiv roll i besluten om och vilka bilder som ska tas, samt i bedömningen av bilderna. Bilder som ofta är en förutsättning för att kunna ställa rätt diagnos och ge rätt behandling.

I Sverige har vi idag ungefär 3619 röntgensjuksköterskor. Sedan år 2001 är utbildningen ett eget utbildningsprogram motsvarande 180 hp.

Den legitimerade röntgensjuksköterskan arbetar idag inom flera olika verksamhetsområden med arbetsuppgifter av skiftande karaktär; undersökningar och behandlingar av människan i livets olika skeden; det ofödda barnet, barn, ungdomar, vuxna och äldre samt i samband med rättsmedicinska undersökningar.
Yrket ställer ständigt nya krav på självständighet, evidens, vetenskapligt förhållningssätt, mångkulturellt kunnande och professionellt ansvar.

Röntgensjuksköterskor arbetar ofta i team både inom och utanför röntgenavdelningen. Det innebär arbete tillsammans med patienter och med andra yrkesgrupper i vården. Men att som ibland sker hos vissa arbetsgivare ersätta röntgensjuksköterskor med andra professioner är olyckligt, både för kvaliteten i vården och för patientsäkerheten. Patienterna förväntar sig att bli undersökta av personal med rätt utbildning och kompetens.

Vårdförbundet arbetar hårt för att en specialistutbildning och fler karriärvägar för röntgensjuksköterskor ska bli verklighet. Den tekniska och medicinska utvecklingen går extremt snabbt och det måste ges förutsättningar att möta den. En kunskapsbaserad vård kräver därför att röntgensjuksköterskor kan specialistutbilda sig.