Prisutdelning på årets årsmöte

  • Sanna Magnell, Årets förtroendevald i Blekinge 2019

  • Marie Fraude och Sofie Nyberg fick stipendium för sin magisteruppsats

Den 10 oktober hade avdelning Blekinge årsmöte i Bellevueparken i Karlshamn. Vi tackar alla medlemmar som deltog med idéer, förslag och engagemang! Det ger oss input för verksamhetsplaneringen för 2020.

Här ser ni bilder på Sanna Magnell som valts till årets förtroendevald samt två av fyra stipendiater, Marie Fraude och Sofie Nyberg som fick stipendium för sin magisteruppsats ”Betydelsen av distriktssköterskans specialistkompetens i kommunal hemsjukvård”.

Stipendium gavs också till kandidatuppsats: ”När hjärtat ändrar livets riktning” av Anna Friberg och Marita Kangestad.