Dags igen för "Work of ages"

En kvinna och en man som ligger i gräset och blundar med ansiktet vänt mot himlen

Välkommen på en träff för pensionärsmedlemmar där vi utbyter erfarenheter och delger varandra kunskap.

Datum: 25 april, kl 18.00-20.00
Ort: Karlskrona
Sista anmälningsdag: 23 april

Vi får tillfälle att delge vår politik idag. Vi kommer att koppla vår professionsresa, som vi alla genomgått, till dagens förutsättningar och försöka hitta framgångsfaktorer med er hjälp. 

Vi bjuder på en lättare måltid och kaffe.

Ta med dig en vän som också är pensionärsmedlem!

Anmälan sker via Aktivitetsportalen eller via mail: infoblekinge@vardforbundet.se