Löneenkät på väg -uppdatera dina uppgifter!

pengar, sedlar och mynt

I slutet av november kommer vi att skicka ut en enkät där vi ber dig som arbetar inom region, kommun eller kommunalt bolag att fylla i hur 2019 års lönerevision fungerat och vad resultatet blev för dig. Passa på att uppdatera dina medlemsuppgifter redan idag, så att enkäten kommer fram till dig!

HÖK 19 utvärderas löpande för att se hur väl arbetsgivaren levererar på de goda förutsättningar för ökad lönespridning och satsning på särskilt yrkesskickliga som avtalet ger. Förutom den löneenkät som snart skickas direkt till medlem följer vi också noga resultaten på totalen i alla 21 regioner och 290 kommuner. Till våren kommer dessutom den partsgemensamma statistiken att analyseras i detalj.

Självklart tar vi också del av intrycken från medlemmar och förtroendevalda när det gäller arbetsgivarnas vilja och förmåga att leverera utifrån avtalet. 2019 är den första lönerevisionen utifrån HÖK 19 och budgeten var lagd redan 2018. Trots det har det kommit positiva exempel från främst kommuner, där man på ett tydligt sätt prioriterat särskilt yrkesskickliga redan i år. Men vi behöver mer underlag för våra analyser – när enkäten kommer, fyll i den och ge oss en bättre bild av vad som funkat och inte samt vad resultatet blev för just dig!

Här kan du se hur du loggar in för att uppdatera dina kontaktuppgifter