Lokal fokusdag

Ett tiotal personer som sitter kring ett konferensbord och samtalar och fikar

I veckan ordnade vi en lokal fokusdag på kansliet. Den är ett komplement för förtroendevalda som har gått grundutbildningen, och vi samtalar kring partsförhållande, klimat och kultur hos arbetsgivarna. Dagen gav också erfarenhetsutbyte.