Din lön 2020

Hej medlem i Vårdförbundet! Löneöversynsförhandlingarna för 2020 är igång och vi kommer under april att påbörja arbetet med att sammanfatta och analysera årets löneprocess med arbetsgivaren.

Med aprillönen kommer du få din nya lön och innan dess skall du ha haft ett lönesamtal med din närmsta chef.

När du fått besked om din nya lön, kontakta oss gärna med synpunkter kring hur du tycker det har fungerat i år så att vi kan ta med oss det till mötet med arbetsgivaren.

info.blekinge@vardforbundet.se

Använd frågorna nedan:

- Har du haft ett lönesamtal?

- Hur upplevde du lönesamtalet?

- Tyckte du att lönekriterierna var bra och relevanta? Om ja eller nej; utveckla gärna ditt svar så att vi förstår varför du tycker det ena eller det andra.

- Framförde du under samtalet hur du har bidragit för att nå verksamhetens mål?

- Har du fått en förklaring till det påslag du fick och tycker du att det stämmer överens med ditt bidrag till verksamhetens mål?

 

Vänligen,

Förhandlingsdelegationen i Blekinge