Höstens årsmöte blir digitalt

Vi ställer inte in, vi ställer om! Vårdförbundet följer nogsamt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och har därför beslutat att genomföra årets årsmöten digitalt.

Beslutet grundar sig i förbudet mot allmänna sammankomster över 50 personer, samt att vi tycker det är viktigt att visa både dig som medlem och samhället att vi gör vad vi kan för att minska smittspridningen av covid-19.

Blekinges årsmöte äger rum den 5-9 oktober och pågår under fem dagar. Du kommer att få en inbjudan med mer information och instruktioner kring hur du gör för att delta. Informationen kommer även att finnas här och den uppdateras löpande.

Vi kommer att ha fyllnadsval till avdelningsstyrelsen och valberedningen. Passa på att nominera dig själv eller någon annan till de olika uppdragen. Kom också ihåg att du kan skicka in motioner till mötet.

Nominera till uppdrag som styrelseledamot eller valberedare

Skriv en motion - vad är viktigt för dig 2021?

Varmt välkommen till årsmötet!

Det är viktigt att vi har rätt information om dig i medlemssystemet