Det är dags att välja förtroendevald på arbetsplatsen

Från årsskiftet börjar en ny mandatperiod för uppdraget som förtroendevald på arbetsplats. Varför engagera sig fackligt? Jo, därför vi tycker det är viktigt med en arbetsplats där alla mår bra. Det är medlemmarna som är Vårdförbundet och tillsammans formar verksamheten.

Hur skulle du vilja att arbetslivet ser ut? Vad skulle kunna vara bättre på din
arbetsplats? Vilka frågor tycker du att Vårdförbundet ska driva? Om du har en åsikt är det en bra början till ett engagemang!

Som fackligt förtroendevald kan du göra stora insatser för dig och dina arbetskamrater.
Tillsammans har ni möjlighet att påverka i frågor som rör arbetsmiljö, villkor, yrket och
vårdens utveckling. Dessutom lär du dig mycket om verksamheten och knyter många
värdefulla kontakter inom organisationen.

Som förtroendevald på arbetsplatsen i Vårdförbundet är du också skyddsombud. Uppdraget som skyddsombud är reglerat i lag och ger dig en betydande roll i det lokala arbetsmiljöarbetet.

På många arbetsplatser har medlemmarna valt en kollega som förtroendevald, men det
finns också arbetsplatser utan förtroendevald. Risken är då stor att man missar viktiga
möjligheter att påverka på arbetsplatsen samt värdefullt stöd och information från
Vårdförbundet. Så val av en eller flera förtroendevalda på arbetsplatsen har stor
betydelse.

Val av förtroendevald sker vid ett medlemsmöte på arbetsplatsen. Det är viktigt att alla
medlemmar är inbjudna och ges möjlighet att delta i valet. 

Kunskap är en grundförutsättning för att du ska kunna påverka arbetsmiljön och utvecklingen på din arbetsplats. Alla nya förtroendevalda i Vårdförbundet erbjuds en certifierad utbildning som består av tre delar; introduktion (en dag), grundutbildning (tre dagar) och temautbildningar.

Den 31/12 2018 går mandatperioden ut för de som är förtroendevalda på arbetsplatsen i avdelning Blekinge, vilket innebär att nyval och omval ska vara genomförda i god tid
innan detta datum. Mandatperioden är på 4 år.  Vill du veta mer? Se dokumenten nedan eller hör av dig till oss på info.blekinge@vardforbundet.se