Chef- och ledarinternat

Bild på några av vårdförbundets trycksaker

Äntligen dags för årets chef- och ledarinternat på Stufvenäs Gästgiveri!

Dagarna hoppas vi ger dig ny kunskap, inspiration samt möjlighet till nätverksbyggande. Denna gång är det ett samarbete mellan Kalmar län och Blekinge. Henrik Magnell, st chef på ambulansen i Karlshamn, presenterar sitt specialarbete utifrån personcentrerat ledarskap. Vi får besök av Ami Hommel, ordförande för Swenurse. Hon kommer att ge oss inspiration kring varför Magnetsjukhusen är en framgång.

Vi gästas också av Kristina Lundmark, tidigare avdelningschef på Akademiska sjukhusets akutklinik, och numera Vårdförbundets ordförande i Uppsala. Hon kommer att samtala kring att få rätt förutsättningar för ledarskap.

Nationella chefsspecialister i Vårdförbundet kommer också att finnas med oss under dagarna.

Vi startar den 27 november vid lunch och avslutar den 28 november.

Anmäl dig här via Aktivitetsportalen
Begränsat antal platser som brukar gå åt fort, så anmäl dig redan idag!

Varmt välkommen

önskar

Kontaktpersonerna för chefer och ledare

Kalmar Län och Blekinge