Årets stipendiater i Blekinge!

Avdelning Blekinge delar varje år ut stipendium på 5000 kr till en kandidat- och en magisteruppsats med syfte att främja forskning, ny kunskap och utvecklingen av hälso- och sjukvård.

Årets vinnare av kandidat-stipendium för 2020 är Fredrik Bohnsack och Edith Landbris som skrivit uppsatsen: 

"Erfarenheter av palliativ vård i hemsjukvården- En litteraturstudie ur vårdpersonalens perspektiv”.

Uppsatsen korades med motiveringen:

"Uppsatsen ger en intressant fördjupning om palliativ vård i Sverige och utmaningarna framöver. Den visar på vikten av att sträva efter en jämlik och personcentrerad vård. Uppsatsen belyser även behovet av att arbeta i team kring dessa personer och deras anhöriga. Den stämmer väl överens med Vårdförbundets tankar om framtidens vård som i allt större utsträckning sker utanför sjukhus och som utgår från personers behov."

Bra jobbat Fredrik och Edith och åter igen ett stort grattis!

Vårdförbundet avdelning Blekinges vinnare av magister-stipendium för 2020 är Joakim Fagerberg & Johanna Kronberg som skrivit uppsatsen:

" Införande av Pediatric Early Warning Score på vårdavdelning för barn och ungdomar – leder det till ett bättre omhändertagande av barnen?”

Uppsatsen korades med motiveringen:

"Uppsatsen visar på hur vi systematiskt och evidensbaserat kan följa upp förändringar och införandet av nya verktyg i vården. Resultaten i studien visar också på vikten av att följa upp införandet av nya verktyg över tid, och att vi genom en gemensam kommunikation förbättrar omhändertagandet av barnen som vårdas på avdelningen. Vår förhoppning är att uppsatsen kan ge andra, inte enbart inom barnsjukvården, en kunskap kring hur förändringar i vården kan utvärderas inom kunskapsområdet för professionen och att det ger arbetsgivare en ökad förståelse för hur utvärdering och utveckling kan vara förenat."

Bra jobbat Joakim och Johanna och åter igen ett stort grattis!