Utbildning "Att hålla hela livet”

Är du sugen på att lära dig mer om vilka faktorer som påverkar hur vi ska orka ett helt yrkesliv?

“Att hålla hela livet” är temat för detta utbildningstillfälle för er medlemmar.

Förutsättningen för vår insats är ett hållbart yrkesliv.

Hur arbetar vi för att få en bättre arbetsmiljö med hälsosamma arbetstider, och vad kan du göra för att påverka på din arbetsplats?

Vilka verktyg och metoder finns för att ge möjlighet till säkrare vård och bättre arbetsmiljö?

Hur ska vi gå tillväga för att skapa förutsättningar för er medlemmar att bidra till en hälsosam vårdmiljö på era arbetsplatser?

Anmälan