Här hittar du information till dig som arbetsgivare hur Vårdförbundet hanterar yttranden i en ansökan om arbetstillstånd hos Migrationsverket.

Vår hantering av yttranden

Ett fackligt yttrande kan endast lämnas i de fall du som arbetsgivare har kollektivavtal med oss och har registrerat anställningserbjudandet i ansökan hos Migrationsverket.

Vårdförbundet lämnar endast yttrande för ansökningar som rör någon av våra fyra professioner som vi organiserar; barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor.

När vi handlägger ett yttrande ser vi över att anställningsvillkoren inte är sämre än de villkor som finns i kollektivavtal eller praxis inom branschen eller yrket.

Så här gör du som arbetsgivare

Börja med att gå in på Migrationsverkets webbplats för att läsa mer om hur du hanterar ansökan om arbetstillstånd för arbetstagare som kommer från ett land utanför EU. Där finns bland annat en steg-för-steg-instruktion inför anställning av en medborgare från ett land utanför EU/EES och Schweiz. Efter att du har registrerat ansökan om arbetstillstånd och fyllt i anställningserbjudandet kan du begära ett fackligt yttrande i samma digitala tjänst. Vårdförbundet jämför anställningsvillkoren och övriga villkor med kollektivavtal eller praxis inom branschen och skickar yttrandet till dig via e-tjänsten.

Tänk på att vara ute i god tid.

Vi hanterar begäranden löpande och svarar inom 10 arbetsdagar.