händer som pekar mot glad gubbe ritad i sand

Vårdförbundet bjuds in till att delta i olika statliga utredningar. Där är vi med som sakkunniga eller referenser i utredningar om vården, arbetsmiljö och liknande frågor. Vi påverkar utifrån den politik som kongressen och förbundsstyrelsen fattat beslut om.

Vårdförbundet kan bjudas in till att delta i referensgrupper eller som experter i statliga utredningar. Det innebär att vi har betydande möjligheter att påverka utredningars förslag. Vi kan också bjudas in till att lämna synpunkter på de förslag som tagits fram i en utredning. Det kallas för att vi ger remissvar. Dessa ingår sedan i de underlag som regeringen tar ställning till vid den fortsatta hanteringen av utredningarnas förslag.