2014 svarade Vårdförbundet bland annat på remiss om förslag på ändringar i hälso- och sjukvårdslagen och stärkt skydd för visselblåsare.