Vårdförbundet arrangerar seminarium på Järvaveckan och finns på plats i TCO:s tält för samtal. Du som är medlem, politiker eller bara nyfiken,  kom och påverka, samtala och driv utvecklingen av en mer jämlik vård och hälsa till alla.

Järvaveckan pågår mellan den 12 och 16 juni på Spånga idrottsplats i Tensta, Stockholm. Vårdförbundet är på plats  i TCO:s tält den 13 juni kl 14-21, när dagens tema är Hälsa och välbefinnande. Titta in i vårt tält, prata med oss om ditt medlemskap i Vårdförbundet. Eller dela med dig av dina tankar om hur vi som är medlemmar i Vårdförbundet och i våra professioner tillsammans med föreningsliv och civilsamhället skulle kunna utveckla nya samarbetsformer som ökar föräldrar- barn och ungas hälsa och välbefinnande.

Seminarium

Kan föreningsliv och vårdproffs tillsammans bidra till ökad hälsa bland unga i förorten?

Öppet samtal mellan föreningslivet i Järva och vårdens professioner. Vi diskuterar hur vi tillsammans kan utveckla samarbetsformer så att fler barn och ungdomar i förorterna upplever god hälsa, får ökat förtroende för- och kommer i kontakt med  hälsofrämjande insatser så som föräldrarådgivningen, ungdomsmottagningen och skolhälsovården.

Plats: Spånga idrottsplats, Tensta, Stockholm
Datum: 13 juni
Tid: 16:00-17:00