För att utveckla nya samarbetsformer och föra frågan om hur vi skapar en mer jämlik vård och hälsa deltar Vårdförbundet i Järvaveckan.

Järvaveckan har ett syfte att få folket närmare sina politiker och erbjuder därför en arena för föreningar, politiker, myndigheter, organisationer, företag och medborgare att diskutera och engagera sig i samhällsfrågor.

Vårdförbundet deltar i Järvaveckan för att synliggöra hur vi tillsammans kan skapa en mer jämlik vård och hälsa. Det gör vi genom blanda annat genom att samtala och engagera oss på seminarier under veckan. På så sätt får våra medlemmar möjlighet att möta vårdens utmaningar med nya perspektiv och vi kan också föra medborgarnas behov upp på agendorna i vården och i politiken.

Det här gjorde Vårdförbundet på Järvaveckan 2019.

Mer om Järvaveckan