• Vice ordförande Madelene Meramveliotaki i Almedalen 2023
  • Fem personer på scen vid event Almedalen
  • på event Almedalen

Vårdförbundet finns på plats på politikerveckan i Almedalen 2023 för att möta och påverka politiker och beslutsfattare. Vi lyfter våra medlemmars perspektiv.

Möt oss i Almedalen

Nyfiken på vilka som ni kan möta och se i paneler och seminarier? Här är några av våra talespersoner. 

Våra event:

Under Almedalsveckan bjuder vi den 28 juni in till event om vad som krävs för att de unga ska välja vården och ett fack-överskridande panelsamtal om hur Sverige ska klara kompetensutmaningen inom välfärdsjobben.

Ödesfrågan: vad krävs för att de unga ska välja vården

Vårdförbundet välkomnar dig till ett viktigt evenemang om framtidens vård och omsorg. Kom och bli en del av diskussionen om hur vi kan locka unga till att välja vården som sitt yrkesval.

28 juni kl 11 - 11:45. Plats: TCO-landet på Strandgatan 19.

Tillsammans ska vi utforska den akuta bristen på legitimerad personal inom vården och hitta lösningar för att möta morgondagens behov. Under evenemanget kommer vi att diskutera frågor som:

  • Hur kan vi göra vårdyrkena mer attraktiva för unga som står inför sitt första yrkesval?
  • Kommer digitalisering och AI lösa kompetensbristen?

Läs mer om eventet kl 11  i Almedalsprogrammet

Du kan se film från eventet på Youtube

Så klarar vi kompetensutmaningen inom välfärdsjobben!

Vårdförbundet och Facken i välfärden bjuder in till ett viktigt panelsamtal om kompetensförsörjningen i välfärdssektorn. Vi kommer att diskutera hur vi kan få tillräckligt med arbetskraft i en tid när industrin växer och konkurrensen om personal blir tuffare.

28 juni klockan 15:30 - 16:15. Plats: Mellangatan 19, Gotlands museum, Sävesalen.

Dagens bristande kompetensförsörjning utgör ett hot mot välfärden och gör välfärdsjobben ohållbara. Facken i Välfärden samlar 1,2 miljoner medlemmar i välfärden, och vi är fast beslutna om att det går att lösa den stora kompetensförsörjningsutmaningen och göra välfärdsjobben attraktiva i hela landet.

Läs mer om eventet kl 15:30  i Almedalsprogrammet. Det kommer livesändas och filmas.

Här kan du se livesändning från eventet på youtube.

TCO i Almedalen: Hot och våld mot tjänstemän i offentlig sektor – hur stoppar vi hotet mot demokratin?

Madelene Meramveliotaki deltar även i TCOs event om hot och våld i offentlig sektor.

29 juni klockan 14:00 Plats: TCO-landet, stora scenen. Strandgatan 19 Visby

Läs mer om eventet och rapporten "Hatad och hotad i demokratins tjänst II"

Du kan se seminariet live på Youtube

Vad gör Vårdförbundet i Almedalen?

Vårdförbundet ordnar seminarier där politiker, sakkunniga, beslutsfattare och medlemmar möts för att diskutera och gemensamt hitta lösningar. Vi har tidigare lyft hur vi ska lösa kompetenskrisen, stoppa vårdköerna och hur vi tar ett gemensamt ansvar för vården. Även löneutveckling och arbetsvillkoren har varit i fokus på våra seminarium.

Vårdförbundet deltar också i andra organisationers seminarium där vi bidrar med perspektiv från våra medlemsgrupper. Vi argumenterar direkt med ministrar likväl som lokala politiker.

Mingel

De mingel som förekommer i Almedalen syftar till att knyta kontakter och diskutera viktiga politiska frågor. Vårdförbundet bjuder vanligtvis in till ett mingel där alla är välkomna. Vi vill gärna att medlemmar direkt ska möta beslutsfattare och berätta om sina perspektiv.

Möten

Vårdförbundets förtroendevalda deltar också i samtal på tu man hand. Syftet är detsamma, att lyfta våra medlemmars perspektiv.

Vad ger det medlemmarna att Vårdförbundet är på plats?

Att påverka och jobba med förändring tar tid och Almedalen är en av de arenor där vi påverkar för att få till förändringar. Vi gör det ibland själva och ibland tillsammans med andra organisationer. Vi har sett att flera av våra lösningar, till exempel inom personcentrerad vård, har blivit allt mer prioriterat av politiker och beslutsfattare efter att vi och andra organisationer har påverkat i frågorna.

Hur kan medlemmar delta i Almedalen?

Alla events som officiellt arrangeras under Almedalsveckan är gratis och öppna för allmänheten. Du som medlem kan alltså delta på plats och själv lyfta dina perspektiv när du träffar människor på plats. Flera av seminarierna sänds ofta via webben. Vårdförbundets seminarium annonseras på webben och du som medlem är varmt välkommen att delta i publiken och möta oss på plats.

Mer om Almedalsveckan här.