• Vice ordförande Madelene Meramveliotaki i Almedalen 2023
  • Fem personer på scen vid event Almedalen
  • på event Almedalen

Vårdförbundet finns på plats på politikerveckan i Almedalen 2024 för att möta och påverka politiker och beslutsfattare. Vi lyfter våra medlemmars perspektiv.

Våra event

Tisdag 25 juni tillsammans med Facken i Välfärden

10:00 - 11:00:
Hur påverkar en anmälningsplikt välfärden och demokratin?
Arrangör: Facken i Välfärden, Kommunal, Sveriges Lärare, Vision, Vårdförbundet, Akademikerförbundet SSR
Läs mer här

11:30 - 12:30: Sveriges sjukaste jobb - dubbel förlust för välfärden
Arrangör: Facken i Välfärden, Kommunal, Sveriges Lärare, Vision, Vårdförbundet, Akademikerförbundet SSR
Läs mer här

13:00 - 14:00: Kritik mot anmälningsplikten – angiverilagen
Arrangör: Facken i välfärden, Akademikerförbundet SSR, Kommunal, Sveriges lärare, Vision, Vårdförbundet
Läs mer här

Vad gör Vårdförbundet i Almedalen?

Vårdförbundet ordnar seminarier där politiker, sakkunniga, beslutsfattare och medlemmar möts för att diskutera och gemensamt hitta lösningar. Vi har tidigare lyft hur vi ska lösa kompetenskrisen, stoppa vårdköerna och hur vi tar ett gemensamt ansvar för vården. Även löneutveckling och arbetsvillkoren har varit i fokus på våra seminarium.

Vårdförbundet deltar också i andra organisationers seminarium där vi bidrar med perspektiv från våra medlemsgrupper. Vi argumenterar direkt med ministrar likväl som lokala politiker.

Mingel

De mingel som förekommer i Almedalen syftar till att knyta kontakter och diskutera viktiga politiska frågor. Vårdförbundet bjuder vanligtvis in till ett mingel där alla är välkomna. Vi vill gärna att medlemmar direkt ska möta beslutsfattare och berätta om sina perspektiv.

Möten

Vårdförbundets förtroendevalda deltar också i samtal på tu man hand. Syftet är detsamma, att lyfta våra medlemmars perspektiv.

Vad ger det medlemmarna att Vårdförbundet är på plats?

Att påverka och jobba med förändring tar tid och Almedalen är en av de arenor där vi påverkar för att få till förändringar. Vi gör det ibland själva och ibland tillsammans med andra organisationer. Vi har sett att flera av våra lösningar, till exempel inom personcentrerad vård, har blivit allt mer prioriterat av politiker och beslutsfattare efter att vi och andra organisationer har påverkat i frågorna.

Hur kan medlemmar delta i Almedalen?

Alla events som officiellt arrangeras under Almedalsveckan är gratis och öppna för allmänheten. Du som medlem kan alltså delta på plats och själv lyfta dina perspektiv när du träffar människor på plats. Flera av seminarierna sänds ofta via webben. Vårdförbundets seminarium annonseras på webben och du som medlem är varmt välkommen att delta i publiken och möta oss på plats.