Vårdförbundet kämpar för att fler arbetsplatser ska präglas av en kultur där mångfald uppskattas och bejakas. Arbetsplatser där alla vågar vara öppna med vem de blir kära i. Arbetsplatser där ingen behöver försvara sin könsidentitet. Om du är HBTQ-person eller inte ska självfallet inte spela någon roll för din lön, din utveckling och hur du blir bemött.

Hur ser din vårdmiljö ut?

Arbetslivet ser olika ut och upplevs olika beroende på de människor som finns på din arbetsplats. Genom att jobba med mångfald tar vi in fler perspektiv i vårt arbete. Det handlar om att tillåta människor att vara den de är och att visa respekt för varandra. Det handlar också om att uppskatta våra olikheter, oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Vårdförbundet är din partner i mångfald och du ska känna trygghet i att vi finns där när du behöver.

Rådgivning från Vårdförbundet

Har du funderingar kring förhållanden på din arbetsplats kan våra förtroendevalda vara ett stöd. Vill du prata med någon som finns utanför arbetsplatsen så kan du alltid vända dig till oss på telefon 0771 - 420 420.

Vad har vårdmiljö med sexuell läggning att göra?

Att kunna vara sig själv är viktigt för att vi ska må bra och trivas på jobbet. Därför är det självklart att Vårdförbundet jobbar aktivt för att de som vill ska kunna var öppna med sin sexuella läggning och/eller könsidentitet/könsuttryck på sin arbetsplats.

I en stor studie för ett par år sedan visade det sig att många tror att det finns fler fördomar i samhället i stort och på andra arbetsplatser, än på den egna. "Men jag har ju inga fördomar" tror vi aningslöst.

"Jag har jättemånga homosexuella vänner och på jobbet har vi en homosexuell, så vi har verkligen inga problem hos oss." Men vem har sagt att det ska vara problematiskt? Eller rättare sagt: vem har tolkningsföreträde på om det finns problem eller inte? Det finns en risk för aningslöshet här, ungefär som med fördomarna. Vissa saker måste vi pränta in.

I rapporten "100 steg mot ett öppnare arbetsliv"  skriver författarna om en tänkvärd liknelse: när vi kör bil måste komma ihåg att det inte räcker med att titta i backspegeln innan vi svänger, vi måste komma ihåg "döda vinkeln" också och kasta en blick bakåt. På samma sätt är det med våra oreflekterade föreställningar – de finns där utan att vi känner till dem och är medvetna om dem. Men om vi kastar en extra blick så kan vi upptäcka dem, erkänna dem och göra något åt dem. Då blir det lite mindre problematiskt på arbetsplatsen.

Hur jobbar Vårdförbundet med HBTQ?

Vårdförbundet jobbar i det tvärfackliga nätverket deltar i olika Pride evenemang samt genomför utbildningar för våra förtroendevalda.

Pride

Vårdförbundets lokala avdelningar deltar varje år i många Pride-arrangemang  runt om i landet. I Stockholm firas landets stora Pride-vecka Stockholm Pride i augusti.