En Novus-undersökning från maj 2020 med nära 1 000 sjuksköterskor visar att yrkesgruppen arbetar under hård press i den pågående coronakrisen. Bara fyra av tio upplever att de fått tillgång till den skyddsutrustning som behövs. En av tre känner stor oro över att själv bli smittad och drygt fyra av tio att smitta andra.

 

Novus-undersökningen visar hur modigt sjuksköterskorna kämpar i frontlinjen mot coronaviruset, trots att det finns en stor oro för patientsäkerheten, för den egna hälsan och för att smitta anhöriga, säger Sineva Ribeiro

Läs hela rapporten om sjuksköterskor i corona-tider

Resultat i urval

  • Sjuksköterskor som arbetar med covid19-patienter är mer missnöjda med sin arbetssituation än andra yrkesgrupper i samhället: Bara 42 procent av de som arbetar med covid19-patienter är nöjda med sin arbetssituation, att jämföra med andra yrkesgrupper i arbetslivet, där i genomsnitt 66 procent är nöjda med sin arbetssituation.
  • Stort missnöje med den fysiska arbetsmiljön bland sjuksköterskorna som jobbar i coronakrisen: Före coronapandemin ansåg 53 procent av sjuksköterskorna att de var nöjda med sin fysiska arbetsmiljö. Men av de sjuksköterskor som nu arbetar med covid-19 patienter är bara 36 procent nöjda med den fysiska arbetsmiljön, att jämföra med andra grupper i arbetslivet där 65 procent är nöjda med arbetsmiljön.
  • Lärande i realtid: 30 procent av sjuksköterskorna har på kort tid fått erfarenhet av att arbeta med coronapatienter - var tredje sjuksköterska arbetar på en avdelning som ansvarar för behandling av covid-19 patienter
  • Sjuksköterskornas anpassningsförmåga: Coronakrisen ställer tuffa krav på vårdpersonalens förmåga att ställa om och vara flexibla – 41 procent av sjuksköterskorna har behövt ändra arbetsuppgifter eller bytt avdelning på grund av viruset. 

Kort om undersökningen

Undersökningen genomfördes 29 april - 6 maj 2020 genom djupintervjuer med 924 sjuksköterskor. Syftet med undersökningen är att undersöka
Vårdförbundets medlemmar som är sjuksköterskor i deras arbetssituation under Coronatider. Resultatet av undersökningen gjordes offentlig i samband med sjuksköterskedagen 12 maj.