Forskning och rapporter

Här hittar du rapporter vi har tagit fram och forskningsprojekt vi stöttar.
 • Novus: Nära hälften har övervägt lämna vården

  Vårdförbundet har låtit Novus undersöka hur förbundets medlemmar ser på sin arbetsplats och sin framtid i yrket. Undersökningen visar att nära hälften har funderat på att byta yrke och lämna hälso- och sjukvården. Hela 61 procent av dem som övervägt att byta yrke är i åldern 30-49 år - och de uppger att dålig arbetsmiljö och dålig lön är huvudskälen.

 • ”Är löner och villkor inom vård och omsorg ett hot mot den framtida kompetensförsörjningen?”

  Arbetsgivare inom kvinno- och mansdominerade sektorer möter rekryteringsbehoven olika. Det visar den rapport som tagits fram av Vårdförbundet och Kommunal. Inom vård och omsorg är lön och bemanning de vanligaste skälen till att ångra yrkesvalet.

 • Vårdförbundet Students VFU-rapport 2018

  I en enkätstudie med 1 200 medlemmar som studerar till sjuksköterska, biomedicinsk analytiker och röntgensjuksköterska framgår vad morgondagens vårdproffs värderar högst. I undersökningen fick studenterna ranka sina verksamhetsförlagda utbildningar, VFU. Mittuniversitetet fick högst omdöme, följt av Högskolan i Halmstad och Blekinge Tekniska Högskola.

 • Chefs- och ledarenkät: Skapa förutsättningar för ett ledarskap inom en hälso- och sjukvård i omställning

  Varannan chef inom hälso- och sjukvården har ansvar för 30 eller fler medarbetare. Tolv procent för 50 eller fler. De stora personalgrupperna leder till tidsbrist och försämrad arbetsmiljö både för medarbetare och chefer. Hälften av cheferna får inte sätta individuella löner och kan sällan eller aldrig rekrytera den personal de behöver. Det visar Vårdförbundets rapport med svar från drygt 1 300 chefer och ledare i hela landet.

 • Oacceptabel livslön för Vårdförbundets medlemmar

  Det råder stor brist på sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor – men också brist på bra villkor. Vårdförbundets rapport visar på en livslön långt under den för andra med jämförbar utbildningsnivå. För att nå upp till en rimlig livslön för våra fyra yrkesgrupper skulle det innebära runt 30 procent mer i lön under ett yrkesliv.