Forskning och rapporter

Här hittar du rapporter vi har tagit fram och forskningsprojekt vi stöttar.
  • Chefsenkät 2015

    Under våren 2015 besvarade Vårdförbundets chefs- och ledarmedlemmar en enkät om arbetsmiljö, vårdutveckling och ledarskap. Resultatet visar både på positiva och mindre positiva upplevelser när det gäller hur man ser på sina möjligheter att påverka verksamheten och vilka förutsättningar man har för att utföra ett bra arbete.