Att skriva en insändare till en tidning kan ge större effekt än vad du kanske tror. Tidningarnas insändarsidor är enligt undersökningar bland det mest lästa i hela tidningen.

En insändare består av tre olika delar. Den inleds med en rubrik, därefter följer en ingress och avslutas med brödtext. Bli inte överraskad om den rubrik du själv skrivit inte är den som trycks i tidningen. Det är mer regel än undantag att tidningen själv väljer att rubriksätta insändare.

Fem steg

I ingressen beskriver du kortfattat problemställningen. I brödtexten skriver du om lösningen på problemet. Följ gärna fem steg när du skriver. Detta gäller såväl insändare, debattartiklar och pressmeddelanden.

De fem stegen:

  • Hur är det idag (verklighetsbeskrivning)
  • Varför är det så? (skuldbeläggande eller skrytvals)
  • Hur borde det vara? (vision)
  • Hur kommer vi dit? (förslag)
  • Vad händer annars? (hot)

Håll dig kort

Ofta har du större chans att bli publicerad om du håller din text så kort som möjligt.

Lycka till med din insändare!