Rickard Uppenberg

Mina viktigaste frågor är

Stöd/support till förtroendevalda/medlemmar, kollektivavtal, arbetsmiljöarbete, visioner för vårdförbundet.

Min bakgrund är

Jag har jobbat inom vården sedan 1984 med olika befattningar. Utvecklingen inom vården och min nyfikenhet att lära sig mera har följt en genom yrkeslivet. Det har genom åren inneburit en hel del utbildningar och ständiga utveckling framåt. 1986 började jag jobba inom prehospital vård och har följt utvecklingen över tid vilket varit väldigt stimulerande. Under denna tid har vi haft olika entreprenörer allt från kommunal, region och privata vårdgivare vilket triggade nyfikenheten att bli förtroendevald 2003. Följande år blev jag huvudskyddsombud med ett nationellt uppdrag (privat vårdgivare) och 2010 fick jag ett uppdrag som kongressombud för vårdförbundet Skåne. Sedan 2018 sitter jag vårdförbundets Skånes styrelse på heltid och jobbar med olika strategier för att föra våra politik och förflytta våra positioner framåt i samhället/vårdgivare. I styrelsearbetet ingår även utbildning/support av förtroendevalda/medlemmar oavsett arbetsgivare. 

Mina främsta styrkor är

Jag tror att jag uppfattas som saklig och humanistisk och har en röd tråd i arbetsmiljöarbetet och vår politik. Jag försöker jobba långsiktigt för jag tror att det lönar sig i längden. 

Jag tror att följande utmaningar kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om fem år:  

Arbetsmiljö Kollektivavtal och lön samt att behålla medlemmar och rekrytera fler.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Privat sitter jag med i andra styrelser och jobbar med förändrings processer i föreningar. 

Jag vill att kongressen ska välja mig av följande skäl

Jag har en god kunskap av olika kollektivavtal ser styrkor och svagheter i olika avtal. Medlemsmötet ger god inblick i vad vi behöver förändra i avtalen.

Detta betyder demokrati för mig

I en demokrati har man rättigheter och skyldigheter. Rättigheterna är människors lika värde och uttrycka åsikter, känslor och idéer samt att behandlas lika inför lagen.

Skyldigheterna i vår demokrati är att vara insatt i frågor som medlemmar eller folkvalda för fram i demokratisk anda. Genom vår rösträtt förvaltar vi demokratin.

Kontaktuppgifter 

Rickard.uppenberg@vardforbundet.se

0724-693184