Marie Claesson

Mina viktigaste frågor är

Att öka kunskapen/ nyttan med att vara medlem i Vårdförbundet. Att bli en ännu starkare aktör inom vården samt även på arbetsmarknaden. Bra lönespridning, en god arbetsmiljö samt orka arbeta/göra karriär hela yrkeslivet. Att VÅGA ställa krav utan att "känna" sig besvärlig på arbetsplatsen. Att fler inom våra 4 professioner engagerar sig, både som medlemmar, förtroendevalda och att engagemanget sprider sig så medlemsantalet ÖKAR.  Det ska vara ROLIGT och stimulerande vara medlem i Vårdförbundet. 

Min bakgrund är

Leg. Psykiatrisjuksköterska 1994.

Vidare utbildad inom allmän hälso och sjukvård 1998.

Tjänstgjort inom både öppen/slutenvård samt BUP i min profession. Beroendevård, psykosvård, allmän psykiatri och akut psykiatrisk vård bla...

Nuvarande tjänst inom sluten vården/psykiatrin i Halmstad sedan november 2019. 

Tidigare Vårdförbundet avdelning Västmanland, varvat styrelseuppdrag samt facklig tid, lokalt förtroendevald mellan åren 2003–2019 i olika omgångar.

Numer Vårdförbundet avdelning Halland, styrelseledamot sedan september 2020, lokalt förtroendevald på min arbetsplats. Har fackliga uppdrag på 100% i dagsläget.

Mina främsta styrkor är

Engagerad i mitt uppdrag och lojal Vårdförbundets politik. Tycker uppdraget är spännande och att jag lär mig nya saker. Trivs i möten med alla människor i olika roller och skapa förutsättningar till bra dialoger med olika arbetsgivare/aktörer som ger resultat för våra medlemmar. Jag har lätt att skratta och gillar att peppa på människor samt att få dom se sin egen potential. Har bra distans till min egen person. Enkelt att uttrycka mig i både tal/skrift. Delar gärna med mig av det jag lär mig och frågar andra när något är oklart. Trivs både i grupp samt att arbeta självständigt.

Jag tror att följande utmaningar kommer vara viktiga för medlemmarna och vårdförbundet om fem år

Att medlemmar vågar ta plats på den egna arbetsplatsen och använda sig av de lagar/regler som finns. Prata lön, arbetsmiljö etc.  Fler förtroendevalda som är aktiva lokalt med kunskap/ intresse och då skapa en VI känsla. Att vi håller i och ut samt tidigt kommer in i olika utbildningar och säljer in värdet av medlemskapet. Att vi har ännu fler goda ambassadörer som ökar viljan att vara med. Vår största utmaning är att det ska SYNAS/märkas det vi gör; dvs konkreta resultat som ger ett ökat värde för Vårdförbundets medlemmar. Den största utmaningen för Vårdförbundet är att öka vikten av att vilja vara medlem. Samt att våra budskap verkligen når fram till målgrupperna och att alla inser vikten av ett kollektivt engagemang. TILLSAMMANS ska vara drivkraften!

Jag vill att kongressen ska välja mig av följande skäl

Jag är lojal samt engagerad i Vårdförbundets politik och medlemmarna. Jag vågar vrida och vända på olika argument och se saker från olika perspektiv.  Analyserar och tycker om att tänka "utanför boxen". Tycker det är viktigt få med olika/allas synpunkter och sedan komma fram till något konkret. Att få vara en del även nationellt skulle vara fantastiskt och förhoppningsvis kan jag även bidra med mina erfarenheter. Och sist men inte minst, få nya utmaningar!

Detta betyder demokrati för mig

Att min röst gör skillnad och att den ÄR en rättighet som fri person. Demokrati är ett samhälle som värnar om alla med mångfald, respekt och ödmjukhet. Det är demokrati för mig och oerhört viktigt för mig som medlem i Vårdförbundet. Vi är olika som människor och vi ska ha rätten vara det och värderas lika oavsett ålder, kön samt nationalitet. 

Kontaktuppgifter

Mejl adressen är marie.claesson@vardforbundet.se, mobil nummer ; 0704-403658.