Beatriz Olsson

Mina viktigaste frågor är

Brinner för frågor gällande jämställdhet, jämlik vård, nära vård, patientsäkerhet och arbetsmiljöfrågor. Är speciellt intresserad i nuläget, då jag jobbar i privat sektor, av avtalen som omfattar privat sektor…

Min bakgrund är

Jag är en multikulturell legitimerad specialistsjuksköterska med förskrivningsrätt (specialist inom barn- och ungdom). Har alltid varit fackligt engagerad, även som student. Har varit förtroendevald/skyddsombud på de flesta arbetsplatser jag har jobbat på och tycker att det är inspirerande och roligt. Har suttit med i styrelsen avdelning Västmanland, jobbat på facklig tid/ varit huvudskyddsombud och är kongressombud.

I mitt arbete på BVC koncentrerar jag mig på frågor rörande alla barns rätt till god och säker vård, rätt till hälsa och en lysande framtid.

Mina främsta styrkor är

Jag är en glad och öppen person. Försöker alltid vara lyhörd och lyssna in. Är inte rädd att uttrycka mina åsikter och ger inte upp om jag verkligen tror på något.

Jag tror att följande utmaningar kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om fem år:

Digitalisering; ”digivård” (främst arbetstider och frågor gällande arbete hemifrån) samt frågor gällande nära vård.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag tycker om att vara insatt i frågor som jag tar mig an, så kommer jag med i avtalsrådet kommer jag att se till att vara väl påläst, vända mig till medlemmar för åsikter och se till att försöka ”göra det bästa för de flesta”.

Jag vill att kongressen ska välja mig av följande skäl

Jag är ambitiös, påläst och vill kämpa för alla medlemmars rätt till att göra sin röst hörd!

Detta betyder demokrati för mig

Jag anser att demokrati är viktigt då vi har ett grundläggande behov av att göra våra röster hörda. Med demokrati får man en möjlighet att uttrycka sig, att känna sig delaktig, att starta en diskussion och påverka sitt liv. Detta förutsätter dock att man får ha en öppen dialog, att man har andra människor som accepterar olika åsikter och lyssnar även om de inte håller med.

Vi tar demokratin idag för givet…för att kunna fortsätta att ha det ovannämnda måste vi grunda oss på människovärdet; på att vara jämlika och jämställda. Vi måste skydda de mänskliga rättigheterna vi har kämpat för att få.

Att tillhöra ett fackförbund är för mig grundläggande och en del i att tillhöra ett demokratiskt styre, det visar att jag värdesätter alla de som har kämpat för att få det så bra som vi har det idag och det gör att jag vill/kan fortsätta kämpa och förbättra det vi har idag. Det visar att vi är starka som individer och ännu starkare i grupp!

Kontaktuppgifter

beatrizolsson@yahoo.com, mob.: 070-2334553