Vi fortsätter stå för vikten av vår legitimation och sätter kompetensförsörjningen på agendan. Nu tillsätts äntligen en Chief Midwifery Officer.

Äntligen får vi en Chief Midwifery Officer. Under sommaren blev det klart att regeringen tillsätter en Chief Midwifery Officer, något Vårdförbundet välkomnar. Socialstyrelsen har tidigare inrättat nationella kontaktpunkter för chefsläkare, chefssjuksköterskor och chefstandläkare för samarbetet med Världshälsoorganisationen (WHO) ska underlättas. Regeringen har nu beslutat om en kontaktpunkt för chefsbarnmorskor. Detta är precis i linje med Vårdförbundets vision för barnmorskor, något som presenteras i Vårdförbundet Idé Barnmorska.  Vi hoppas att den nya Cheif Widwifery Officer också blir en röst för professionen nationellt och internationellt. Att det i uppdraget ska ingå att ge rekommendationer till regeringen och andra beslutsfattare samt kunna uppmana till åtgärder till departement med flera

Vikten av våra legitimerade yrken närmast patienten. Det finns många uppgifter i samhället som vi kan dela, förenkla och ha mindre utbildad personal att ta ansvar för – men att byta ut operationssköterskor mot ”operationstekniker” är inget vi i Vårdförbundet stödjer utan kommer fortsätta stå upp mot. Att ta bort operationssjuksköterskans uppgifter och ge dem till en mindre kvalificerad personal, med betydligt kortare utbildning, innebär att vi utsätter patienter för risk.

Framgångar i privata avtal. I avtalen med Fremia och Vårdföretagarna fick Vårdförbundet framgång med pensionsavsättningarna, med lite olika utformning beroende på avtal. Läs mer om det på vår hemsida.

Kompetensförsörjningen i sjukvården. Under Almedalsveckan lyfte vi som förbund kompetensförsörjningen lite extra. Under rubriken ”Ödesfrågan – vad krävs för att de unga ska välja vården” så höll Vårdförbundet ett välbesökt seminarium med panel bland annat från Ungdomsbarometern, SKR och Capio. Vi arrangerade också som en del av Facken i välfärden ett seminarium för att lyfta behovet av fler välfärdsarbetare och hur kompetensutmaningen ska klaras. Intresset för unga att utbilda sig inom våra professioner finns och utbildningsplatserna har byggts ut. Därför var det glädjande att Vårdförbundet Students senaste VFU-rapport visade att fler får sin VFU i tid än tidigare. På så vis får vi fler kollegor ut i arbete, men arbetsgivare och beslutsfattare måste jobba på att förbättra arbetsmiljö och scheman så vi som utbildats för att arbeta inom sjukvården kan förena arbetslivet med familj, fritid, hälsa och annat som gör livet meningsfullt utanför arbetsplatsens väggar.

Sineva Ribeiro, förbundsordförande Vårdförbundet