Sineva Ribeiro

Patientfarlig hantering av läkemedel ökar och sker nu även inom slutenvården. Låt oss tillsammans markera mot arbetsgivarnas rundande av reglerna!

Vårdförbundet värnar din legitimation. Det är oroande att vi får in allt fler rapporter om att personal utan legitimation tillåts göra i ordning läkemedel och dela ut medicin till patienter på sätt som strider mot patientsäkerhetslagen och Socialstyrelsens bestämmelser. Medlemmar larmar om att det sker allt oftare och inte bara inom äldreomsorgen utan även inom akutsjukvården och på operationsavdelningar. Vi kräver därför att regeringen beordrar en skärpning av Socialstyrelsens föreskrifter så att delegering på det sätt som sker idag inte längre är tillåtet. Du som medlem uppmuntras att ta stöd av Vårdförbundet i dialogen med din arbetsgivare om hur Socialstyrelsens regler för läkemedelshantering ska följas i den stressade vardagen. Du ska inte pressas att delegera och riskera patientsäkerheten och din legitimation. Det är arbetsgivarnas ansvar och problem att det inte finns tillräckligt många med rätt kompetens på din arbetsplats – inte ditt! 

Ohälsosamt och ohållbart med 24-timmarspass

Avtalet om dygnsviloreglerna som börjar gälla i oktober väckt både positiva och negativa reaktioner. Bland annat brandmän har kritiserat arbetsmarknadens parter och jag vill tacka er medlemmar som visat så starkt stöd för rätten till minst 11 timmars dygnsvila och ett hållbart yrkesliv! Det gläder mig att medlemmar i Vårdförbundet förstår att detta är vägen framåt. Det är äntligen lika tvingande för arbetsgivare att följa dygnsviloreglerna, som exempelvis arbetarskydd mot asbest och radon och det är inte en dag för sent! 

Du ska ha en löneutveckling över industrimärket

I mars satte parterna inom industrin det så kallade ”märket” för 2023, vilket blir löneökningar om 4,1 procent i år och 3,3 procent 2024. Vårdförbundets löneavtal från 2022 är sifferlöst, vilket och innebär att parterna ska förhandla lönenivåerna lokalt. De lokala förhandlingarna pågår nu och vi får signaler att medlemmar erbjuds sämre löneutveckling än märket, alltså än resten av arbetsmarknaden. Det är inte acceptabelt och vi kräver att regeringen säkerställer att kommuner och regioner har resurser att behålla barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor.

Regioner och kommuner i sin tur måste ta ansvar för sin kompetensförsörjning genom att vårda vårt avtal och att erbjuda en löneutveckling över märket!