Vårdförbundet kräver förkortad arbetstid och högre löner i avtalsrörelsen.

Närmare 30 procent av medlemmarna inom förbundets yrkesgrupper i kommun och region arbetar deltid, många för att de behöver mer vila och återhämtning. Det visar den rapport som Vårdförbundet presenterade i slutet på förra året. Den visar också att många av er gör det för att arbetet är för tungt. Men nu får det vara nog med dålig arbetsmiljö som inte förändras till det bättre. Som anställd ska man inte straffas ekonomiskt för att man tar ansvar för sin hälsa och väljer att arbeta färre timmar i veckan i ett tungt och stressfyllt arbete. Detta är såklart också en jämställdhetsfråga då våra yrken är kvinnodominerade. Vårdförbundet tänker därför arbeta med jämställdhetsfokus extra mycket i år. Jämställdhet och kvinnors ekonomi måste upp på agendan!

Avtalsrörelsen är i full gång. Vårdförbundet har sagt upp huvudöverenskommelsen, HÖK22 med Sveriges kommuner och regioner, SKR och Sobona. Det är ett stort avtal och omfattar 90 000 anställda inom våra professioner. För första gången på mer än 15 år förhandlar flera fackförbund nu samtidigt och driver på för förändring. Vi vill dock inte binda oss till ett sifferavtal, då vi historiskt tjänat på sifferlösa avtal. Hållbara heltider med bättre löner är våra viktigaste krav denna avtalsrörelse! Här behövs du för att vara med och skapa opinion. Läs gärna på om avtalsrörelsen på vardforbundet.se. Prata med varandra, prata vid köksbordet hemma, med grannar. Sjukvården är något som berör alla! Det är självklart att vi ska orka arbeta heltid utan att bli sjuka. Du ska ha en arbetstid som håller ett helt yrkesliv och där lönen är ett kvitto på den utbildning, kompetens och erfarenhet du besitter.

Vårdfokus kartläggning visar på stora nedskärningar inom sjukvården runt om i landet. Trots att nästan alla regioner gör kraftiga besparingar väntas det totala underskottet bli 24 miljarder i år. Regeringen behöver tillskjuta mer i statsbidrag, och regionerna måste samtidigt prioritera sjukvården högt. Vi anser att det inte går att skära ner på personalen mer. Vi behöver dessutom bli ännu fler, och det arbete vi utför måste värdesättas högre. Det är stort fokus på försvaret nu, men samtidigt utsätts sjukvården för ett ekonomiskt stålbad. Det saknas IT-system som kan dela patientuppgifter mellan regioner. Innan jul var det brist både på antibiotika och febernedsättande till barn. Sjukvården var väljarnas viktigaste fråga i valet 2022. Ändå prioriteras den ner i realiteten. Jag lovar att vi inte kommer vara tysta om detta. Vårdförbundet kommer höras 2024 gällande sjukvården.