Vårdförbundet har sagt upp kollektivavtalet HÖK22 som gäller för dig i region, kommun och kommunalt företag. Avtalet fortsätter att gälla till vi har ett nytt avtal. Förhandlingarna med arbetsgivarparten Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt Sobona kommer att pågå januari-mars 2024.

Här är några av våra yrkanden

  • Förutsättningar för hållbara heltider genom förkortad veckoarbetstid.
  • En god löneutveckling för samtliga och fortsatt satsning på särskilt yrkesskickliga.
  • Höjd ersättning vid arbete på obekväm arbetstid.
  • Schemalagd tid till exempelvis inläsning, kompetensutveckling och reflekterande samtal, med möjlighet att utföra detta på distans.
  • Goda förutsättningar för chefer att ta sitt arbetsmiljöansvar samt mandat att bemanna och förlägga med tillräcklig och rätt kompetens.
  • Krav på hållbara scheman för bättre arbetsmiljö, förutsägbarhet och hälsa.

Läs pressmeddelandet

"Våra medlemmar behöver förkortad arbetstid, för om fler orkar arbeta heltid kan vårdköerna kortas. De behöver också löneökningar så att lönegapet mellan kvinnor och män minskas. Den här avtalsrörelsen handlar om jämställdhet." 

/Sineva Ribeiro, förbundsordförande Vårdförbundet

Viktiga datum i avtalsrörelsen 2024

  • Den 19 december sa Vårdförbundet upp kollektivavtalet HÖK22 och lade fram sina yrkanden till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona
  • I januari/februari inleds förhandlingar med Sveriges kommuner och regioner (SKR)
  • Förhandlingarna ska vara avslutade 31 mars med målet att teckna ett nytt avtal. Om parterna inte är överens kan avtalet prolongeras/förlängas
  • Kommer inte parterna överens på egen hand kan Medlingsinstitutet kopplas in för att medla i förhandlingarna
Ny rapport inför avtalsrörelsen

3 av 10 av Vårdförbundets medlemmar arbetar deltid, många för att få mer vila och återhämtning

Vårdköerna i Sverige växer. Samtidigt arbetar 28 procent av medlemmarna i Vårdförbundet deltid och många för att de inte orkar heltid, ett stort slöseri av samhällets resurser. Nu måste vi få hållbara heltider och stoppa kompetenssvinnet i vården.

Förhandlingschef Annelie Söderberg i Avtalsbloggen

Hållbara heltider i fokus när avtalsrörelsen drar igång

Nu börjar årets stora avtalsrörelse och Vårdförbundet ska komma överens med SKR och Sobona om ett nytt centralt kollektivavtal. Vi har yrkat på förbättrade villkor i avtalet för dig i kommun, region och kommunala företag.

Nu går vi in i avtalsrörelsen och du behövs!

När vi blir fler medlemmar blir vi starkare i förhandlingarna med SKR. Bli medlem i ett fack- och yrkesförbund som jobbar för ditt yrkes utveckling och för dina villkor!

Presentation för förtroendevalda om avtalsrörelsen

Presentation om Vårdförbundet i avtalsrörelsen som du kan visa på möten med förtroendevalda, medlemmar och potentiella medlemmar, eller i andra sammanhang där du tycker att den känns relevant.