Rutat kollegioblock med penna

Här finner du blanketter och material som du har nytta av i ditt uppdrag som förtroendevald.

Delegations- och förhandlingsordningar

Du som är förtroendevald ansvarar för den fackliga verksamheten på arbetsplatsen och har befogenhet att företräda Vårdförbundet i frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare inom ditt ansvarsområde. Förhandlingsordningen anger inom vilka områden du som förtroendevald har delegation att förhandla. Den som företräder Vårdförbundet i samverkansgrupp på verksamhetsområde eller motsvarande utses av Avdelningsstyrelsen.

 

Lagar som rör din anställning och ditt fackliga uppdrag

Sammanfattning av Medbestämmandelagen, Lagen om facklig förtroendemans ställning LFF, Lagen om anställningsskydd LAS, Arbetstidslagen och Semesterlagen