Du som är förtroendevald på arbetsplatsen i avdelning Kalmar län kan anordna ett medlemsmöte med lite extra innehåll.

Vad är en guldkantspeng?

Som förtroendevald kan du anordna medlemsmöten för medlemmarna på din arbetsplats, så att ni får möjlighet att samlas kring fackliga frågor och också stärka den kollegiala gemenskapen i Vårdförbundet.

Guldkantspengen är max 125 kr per deltagande medlem och år och ger möjlighet till någon form av aktivitet i samband med medlemsmötet, kanske äta en bit mat eller bowla med kollegorna.

Så här går Du praktiskt till väga för att ta del av guldkantspengen

Vi har en viss summa avsatt i budget och här gäller först till kvarn. Skriv till tf. ordförande, mari.eklind@vardforbundet.se, med uppgift om hur många medlemmar som önskar delta och vad ni tänker att mötet ska innehålla. Det ska vara något som har koppling till våra frågor, se exempel nedan.

Skriv också om ni vill att någon från styrelsen kommer till mötet, vi kommer gärna!

Utbetalning av ersättning

Har du gjort ett eget utlägg redovisar du det i Flex för att få tillbaka pengarna.
Information och instruktioner hur du loggar in och registrerar i Flex hittar du här. 

 • Kvitto och närvarolista fotas och bifogas till reseräkningen i Flex.
 • Originalkvitto ska inte skickas in till Vårdförbundet. Du ansvarar själv för att spara
  kvitton i 7 år, så det kan vara bra att bestämma en plats där alla papperskvitton
  sparas.

Fakturahantering

 • Underlag för fakturering att lämnas till leverantören hämtar du här.
 • Kvitto märkt ”Faktureras” och närvarolista fotas och bifogas till reseräkningen i Flex.
  Information och instruktioner för Flex, se ovan.
 • Originalkvitto ska inte skickas in till Vårdförbundet. Du ansvarar själv för att spara
  kvitton i 7 år, så det kan vara bra att bestämma en plats där alla papperskvitton
  sparas.

Om du har frågor eller stöter på problem skicka din fråga till: flex@vardforbundet.se

Utbetalning sker till förtroendevald.

Med önskan om ett trevligt Guldkantsmöte!