Hon är som en vandrande anställningsannons för biomedicinska analytiker. Och för Vårdförbundet. Åsa Gyberg Karlsson är biomedicinsk analytiker och jobbar på Blekingesjukhuset.

Åsa är stoltheten för den biomedicinska analytikern personifierad. Men Åsa är också medveten om sitt yrkes utmaningar när det handlar om att attrahera en ny generation och tränga fram mer i den stora numerären som finns i de andra vårdrelaterade yrkesgrupperna.

– Vi är få procentuellt, så klart. Och vi finns ju inte ute bland patienterna på samma sätt som många andra inom vården, säger Åsa. Själv går jag runt på blodcentralen i Karlskrona med en stooor namnskylt som också berättar att jag är biomedicinsk analytiker.

Men räcker en rejäl namnskylt för att ge dig den identitet som ditt yrke förtjänar?

– Haha, nej tydligen inte. Jag har fått frågor om jag jobbar med aktier när jag berättar att jag är biomedicinsk analytiker. Eller den som titulerade mig biodynamisk analytiker, säger Åsa med ett leende. Så visst finns det all anledning att tydliggöra vårt yrke ännu mer.

Åsa Gyberg Karlsson. Foto: Ola Åkerbom.

Liksom många andra yrkeskategorier inom vården är det svårt att rekrytera nya biomedicinska analytiker, vare sig det handlar om karriärbytare eller att dra till sig nyutbildade från den unga generationen.

– Vi slåss mot civilingenjörer, läkare - alla yrkesgrupper som har en examen i naturvetenskap i botten, konstaterar Åsa. Men jag ser också en möjlighet för vårt yrke att utvecklas. Jag tror att en reglerad specialistutbildning även för oss vore ett sätt att snäppa upp statusen ytterligare. Vårdförbundet kämpar för att få till den typen av utbildningar och jag tänker att en sådan skulle gynna oss.

Yrket i framtiden

Förutom sitt arbete på blodcentralen har Åsa flera förtroendeuppdrag både lokalt, regionalt och nationellt. Bland annat sitter hon i Statens medicinsk-etiska råd (SMER). I den rollen ser hon tydligt hur biomedicinska analytiker kan fylla en viktig roll i nutid och framtid.

– Något vår yrkesgrupp har kompetensen att utföra är kvalitetssäkring, validering och verifiering av den stora mängd av egenmätning som blir allt vanligare, säger Åsa. När det kommer nya hälsoappar, aktivitetsarmband och andra produkter som ger alla i samhället möjlighet att egenmäta, behövs det någon som kontrollerar och kommunicerar analyskunskap. Det kan vi och den rollen ska vi ta.

I många år hade Åsa sin fackliga tillhörighet i Naturvetarna. Men sedan ett par år tillbaka är hon medlem i Vårdförbundet, då hon ansåg att förbundet tog bättre vara på biomedicinska analytikers specifika kompetens.

– Jag är stolt biomedicinsk analytiker och stolt medlem i Vårdförbundet. Jag tycker värdegrunden är viktig. Den finns i Vårdförbundet och vårt förbund står upp för en humanistisk människosyn.