Vårdförbundet har hittat en lyckosam metod att göra biomedicinska analytiker mer synliga.

Allt började 2017 när Vårdförbundet avdelning Stockholm uppmärksammade att ett antal biomedicinska analytiker kände en slags osynlighet i sitt jobb.


Jane Stegring. Foto: Dan Lepp.

- Som förtroendevald kan jag inte göra det grundläggande jobbet. Medlemmarna behöver själva vara med och agera, förklarar Jane Stegring, vice avdelningsordförande i Vårdförbundet Stockholm. Däremot kan vi förtroendevalda skapa förutsättningarna för att lyfta fram de biomedicinska analytikerna.

Workshops med fokus på biomedicinska analytikers kompetenser

Så under 2018 arrangerade Vårdförbund fyra olika workshops för att belysa de biomedicinska analytikernas kompetenser och möjligheter. Till de två första mötena bjöds chefer från olika professioner in.

- Det som har varit extra roligt och inspirerande under de olika mötena är att det är några drivande biomedicinska analytiker som har sett till att träffarna har blivit av, poängterar Jane. Efter chefsmötena ville man därför också sikta in sig på politikerna, det var ju valår och allt.

Den tredje workshopen vände sig till medlemmar och den fjärde alltså till politiker. Samtliga riksdagspartier utom Sverigedemokraterna bjöds in till denna och totalt kom 15 politiker som fick en bild av professionens specifika kompetens.

Många tunga namn och viktiga insikter

- Det var många tunga namn på plats och det var också många där som insåg att en stor del av grunden inom vården handlar om de biomedicinska analytikernas arbete, berättar Jane. Det gav de medlemmar som var på plats en stärkt självbild.

- I nästa steg skulle vi även vilja göra en liknande resa för de som arbetar på fyslabb. Jag tror att vi skulle kunna tydliggöra fler yrkesgrupper med den här metoden, avslutar Jane.