2018 var ett år då vi vann viktiga segrar för dig som medlem. Och ett år då vi fortsatte att öka. I december 2018 var vi 115 071 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Det är en ökning med 752 från förra årsskiftet!

Du är vårdens verkliga hjälte och du påverkar ditt yrkesliv genom att vara med i Vårdförbundet!

Vunna tvister och skadestånd. Över 4 800 förtroendevalda har drivit tvister som resulterat i att medlemmar fått ersättning och skadestånd. Ett exempel är ambulanssjuksköterskor i Västmanland som fick rätt mot arbetsgivaren i fråga om ersättning vid förskjuten arbetstid. Ett annat är sjuksköterskorna på ett bemanningsföretag i Skåne som lovades bättre villkor än i kollektivavtalet, men fick sämre villkor och en arbetsgivare som inte satte av pengar till tjänstepensioner. Tvisten som vi tillsammans drev mot arbetsgivaren gav medlemmarna rätt.

Löner och villkor. Vårt arbete med lönefrågan har gett resultat långt över industrisektorns löneökningar. Under 2018 hanterade vi över 32 000 medlemsärenden, varav många var lönecoachning. Vi har också kommit överens med KFO, arbetsgivarorganisationen för dig inom idéburen och kooperativ välfärd, om sänkt veckoarbetstid vid nattarbete samt om akademisk specialisttjänstgöring.

Förbättring av vården. Under 2018 har vi medverkat i flera viktiga regeringsutredningar om vården. Syftet har bland annat varit att påverka så att hälso- och sjukvården ska bli mer personcentrerad och att kompetensförsörjningen ska säkras.

Synlighet i media. I samhällsdebatten är vi en stark röst för dig som medlem. Oberoende analyser visar att Vårdförbundet är opinionsmässigt skickligt, stridbart och effektivt i media. Med tusentals artiklar, tv- och radioinslag har vi synts oftare än andra förbund i vårdsektorn.

Politisk påverkan. Vi säkrade att medlemmars frågor om bättre villkor tog stor plats i valdebatten och i media. Vi har framfört vårt valmanifest i personliga möten med politiker och i nära 40 debattartiklar. Vi ser en samstämmighet hos politikerna att våra yrken behöver värderas upp lönemässigt - det ska vi ta vidare under 2019 med den nya regeringen!

Tillsammans är vi starka!

Vi är vården!

Sineva Ribeiro
Ordförande, Vårdförbundet

Förbundsstyrelsen

Under 2018 har Vårdförbundets förbundsstyrelse bestått av:

Förbundsordförande
Sineva Ribeiro, Västra Götaland

Vice förbundsordförande
Ann Johansson, Stockholm
Ragnhild Karlsson, Östergötland

Förbundsstyrelseledamöter
Catrin Johansson, Västerbotten
Jane Stegring, Stockholm
Janí Stjernström, Västmanland
Madelene Meramveliotaki, Skåne
Marie-Charlotte Nilsson, Skåne
Michel Silvestri, Gotland
Peter Blom, Värmland
Åsa Mörner, Örebro

3 skäl att vara medlem

Trygghet
Som medlem får du personligt stöd och juridisk rådgivning om du får problem eller begår ett misstag på din arbetsplats. Det ingår också en inkomstförsäkring* i medlemskapet.

Karriär
När du vill utvecklas i arbetslivet kan du använda vår kostnadsfria karriärcoachning. Du kan också skicka in ditt CV till oss så ger vi dig smarta tips på hur du kan förbättra det.  

Lön
Vi jobbar hårt för att förbättra din löneutveckling och som medlem får du råd och stöd inför ditt lönesamtal. Du har också tillgång till vår lönestatistik.

*Kräver samtidigt medlemskap i en a-kassa