I november 2018 lämnade Viviana Lundberg över ordförandehatten för Vårdförbundet Student till den nyvalda ordföranden Sophia Godau som pluggar till biomedicinsk analytiker på Mittuniversitetet i Sundsvall.

Den nya studentstyrelsen kommer bland annat att fortsätta driva den
viktiga frågan om studenthandledning.

En framgång under 2018 var att Vårdförbundets kongress tog ställning för Vårdförbundet Students uttalande om att arbetsgivare som inte erbjuder handledarutbildning inte bör ta emot studenter.

Vårdförbundet Student

På sidorna om Vårdförbundet Student kan du läsa om allt som gäller dig som är student och är eller vill bli medlem i Vårdförbundet.