Årets VFU-rapport: Många studenter nöjda, men ställer krav

En bra handledare är oftast nyckeln till en bra upplevelse av den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU. Det har Vårdförbundet Student konstaterat i tidigare undersökningar och bekräftas i årets studie bland studentmedlemmarna.

Generellt är de flesta studenterna mycket nöjda med sin VFU. Tyvärr har många handledare inte fått rätt förutsättningar för uppgiften, som handledarutbildning och tid för daglig reflektion tillsammans med studenten.

Framtiden för studenterna ser ljus ut, med stor efterfrågan på deras kompetens på arbetsmarknaden. Över 80 procent har också siktet inställt på specialistutbildning, vilket talar för att fler professioner nu måste erbjudas reglerad specialistutbildning och möjlighet till akademisk specialisttjänstgöring med AST-tjänster.

Studenterna kommer samtidigt med tydliga krav på hälso- och sjukvårdens arbetsgivare. De vill ha lön, arbetsvillkor och en arbetsmiljö som går att kombinera med andra värden i livet. Får de inte detta, väljer de en annan arbetsgivare eller kanske till och med ett annat yrke.

Totalt 1218 studentmedlemmar deltog i enkäten. 

Här kan du läsa hela VFU-rapporten.