Under 2018 hade Vårdförbundet en fortsatt stark närvaro i media och samhällsdebatten.

Enligt externa källor har över 304 miljoner möjliga läsare, lyssnare och tittare kunnat nås av budskapen i över 5 400 artiklar vilket är en publicitet som hade kostat över 155 miljoner om förbundet köpt det som annonsutrymme.

Det politiska påverkansarbetet

Fokus har under 2018 legat på Vårdförbundets valmanifest Vård i Världsklass, med krav till de politiska partierna inför riksdagsvalet i syfte att påverka valdebatten och kommande regering.

45 000 fler sjuksköterskor, stora lönesatsningar och akademisk specialisttjänstgöring (AST) var några av kraven som lyftes i ett stort antal riks- och lokalmedier och i över 40 debattartiklar.