Vill du veta vad som hände på kongressen 2018? Då kommer här en sammanfattning av vad 190 kongressombud gjorde i Uddevalla i maj.

Kongressen sammanträder vart fjärde år och är Vårdförbundets högsta beslutande organ. Demokratiskt valda ombud från hela landet möts och fattar beslut om viktiga framtidsfrågor, bland annat Vårdförbundets vision och mål.

Till kongressen 2018 hade det inkommit cirka 200 motioner från medlemmar. 10 propositioner lades fram av förbundsstyrelsen och sammanlagt cirka 400 beslut togs under de fyra dagarna.

Vårdförbundets vision

Vårdförbundets vision är berättelsen om den framtid vi vill leva och verka i. Visionen som antogs av kongressen för kommande fyra år (2019-2022) utgår från:

Villkoren: Vi ska verka för ett hållbart arbetsliv

Yrket: Vi ska bidra till en hållbar samhällsutveckling genom att främja hälsa

Vården: Vi ska stärka möjligheten för alla att ta kontroll över sin egen hälsa

Uttalande om allas lika värde

Som en avslutning på kongressen gjorde kongressen ett gemensamt uttalande om allas lika värde: 

Allas lika värde
Vårdförbundets medlemmar förenas i en strävan att alltid ge bästa möjliga vård till patienterna. En människas behov av vård är lika stort oavsett bakgrund och nationstillhörighet. Därför vill Vårdförbundet stå upp för allas lika värde och rättigheter i sjukvården, vilket omfattar både personal och patienter.
Vårdförbundet

Invigningstal av statsministern

Öppningstalare för Vårdförbundets kongress 2018 var statsminister Stefan Löfven. Han talade om vikten av att skapa bättre arbetsvillkor för vårdyrken för att kunna göra dem mer attraktiva för unga. Han fick applåder för satsningen på vidareutbildning och tal om tillit till professionerna.

Stefan Löfven på Vårdförbundets kongress. Foto: Ulf Michal 

- Ni jobbar varje dag, kvällar och nätter, för att både rädda och förbättra medmänniskors liv, sa Stefan Löfven i sitt invigningstal på kongressen.

Stefan Löfven underströk betydelsen av god hälsa för alla människor i Sverige och framför allt vårdpersonalen och deras villkor.

Se visionen, talen och läs om allt som hände på kongressen här.