Det är ett forum för åsikter, tankeutbyte, idéspridning, erfarenhetsutbyte och, inte minst, beslut som rör framtidens förutsättningar för alla de som valt ett av de viktigaste arbeten som finns.

För andra kongressen i rad befann sig barnmorskan och kongressombudet Saga Fogelström från Stockholm i händelsernas centrum.

– Det fackliga har alltid legat mig nära hjärtat. Redan under studietiden under mitten av 00-talet var jag aktiv för att arbeta för en skälig lön för sjuksköterskor. Jag är en person som tycker saker och säger ifrån, konstaterar Saga.

En kongress är en intensiv tid då några hundra engagerade personer i demokratisk ordning tar beslut som påverkar väldigt många människor.

– Vi är ett fackförbund som ska driva villkorsfrågor som gör att våra olika professioner är attraktiva och gör att personalen vill söka, stanna och göra ett riktigt bra jobb, säger Saga.

Vad tycker du var utmärkande för kongressen 2018?


Saga Fogelström. Foto: Ulf Huett.

– Det är ju en bikupa, med många åsikter, lyssnande och agerande. Men liksom den första kongressen jag var med på, den 2014, så är det tydligt att vi måste anstränga oss för att förstå de olika förutsättningarna i hela landet. Om vi från storstadsregionerna diskuterar privatisering så måste vi också förstå att det inte är en stor fråga i andra delar av landet.

Saga saknade frågan som hon själv påverkats av i sin egen profession, den om barnmorskornas möjligheter att nu ha ett fackförbund för enbart barnmorskor.

– Ja, tyvärr. Det hade varit ett bra tillfälle att reda upp bland uppfattningar och missuppfattningar, menar Saga. Själv är jag kvar i Vårdförbundet, men avvaktar vad resultatet blir under den närmaste tiden. Jag tycker att Svenska Barnmorskeförbundets beslut att bilda ett nytt förbund gick väldigt snabbt.

Saga kan konstatera att Vårdförbundet har lagt fokus på frågor som rör barnmorskorna under de senaste åren.

– Vårdförbundet har varit aktiva i flera  av de frågor som är professionsbaserade för barnmorskorna, säger Saga. Förhoppningsvis kan fackföreningsfrågan som lyftes förra året ge en positiv effekt för oss trots allt, eftersom våra villkor och krav har lyfts fram extra mycket.

Saga Fogelström på sin arbetsplats. Foto: Ulf Huett.